Zdraví zákázníků
je naší prioritou

Všechna vozidla jsou desinfikována a naši prodejci dodružují potřebná hygienická opatření.

Potřebujete jen minimum dokladů:

Jako soukromá osoba (občan)

 • občanský průkaz
 • další doklad totožnosti (řidičský průkaz, rodný list, pas)
 • potvrzení o příjmu výhodou

Jako fyzická osoba – podnikatel

 • občanský průkaz
 • další doklad totožnosti (řidičský průkaz, rodný list, pas)
 • živnostenský list (výpis ze živnostenského rejstříku)
 • osvědčení o registraci DPH (pokud jste plátcem DPH)
 • pokud možno i razítko

Jako právnická osoba

 • výpis z obchodního rejstříku (ne starší než 6 měsíců)
 • osvědčení o registraci DPH (pokud je vaše společnost plátcem DPH)
 • občanský průkaz (řidičský průkaz, pas) osoby oprávněné jednat jménem organizace (uzavírat smlouvu o úvěru mohou pouze zmíněné osoby nebo osoby vybavené notářsky ověřenou plnou mocí)
 • razítko vaší organizace

Jako cizinec

 • průkaz o povolení k pobytu
 • živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
 • potvrzení o příjmu (u osob v zaměstnaneckém poměru)
 • daňové přiznání, rozvaha a výsledovka (uzavírá-li se smlouva na firmu)


Zpět
AUTO NA SPLÁTKY PRO KAŽDÉHOVyměňte staré za NOVÉ