Zdraví zákázníků
je naší prioritou

Všechna vozidla jsou desinfikována a naši prodejci dodružují potřebná hygienická opatření.

KOUPIT AUTO OD NÁS NEZNAMENÁ RIZIKO A PŘIJÍT O SVÉ PENÍZE.

 • U našich aut Vám garantujeme doživotně legální původ.
 • Poskytujeme 6 měsíců od koupě vozidla záruku na skryté vady.
 • Všechna ojetá auta prověřujeme v systému Cardetect, tedy v databázi, která zjistí původ a případné závazky vozidla, tedy žádné zástavní právo, leasing ani půjčka.
 • Umožníme a dokonce přivítáme prohlídku Vámi vybraného vozu Vaším odborníkem.
 • Nic před vámi neskrýváme - všechna námi nabízená auta můžete nechat prověřit v kterémkoliv autoservisu. Spojené náklady s dopravou do 35 km zaplatíme my.

lepší auto

Pokud máte jakýkoliv dotaz
tak nám napište na info@pauto.cz

 


 

Záruční podmínky - smluvní záruka PROFIAUTOgarance

 • všechna ojetá auta u nás nakoupíte se zárukou, garancí původu a s předprodejním servisem.
 • na všechny ojeté vozy poskytujeme záruku v délce 6 až 12 měsíců, která je také potvrzena i v kupní smlouvě.
 • nabízíme zásadně auta prověřená a ve výborném stavu.
 • ojeté auto se zárukou je u nás samozřejmostí
 • poskytujeme 100% právní záruku na původ vozu a číslo karoserie!
 • žádné finanční závazky - leasing, půjčka
 • žádné zástavní právo
 • žádné blokace na dopravním inspektorátu


 

 

Rozdělení automobilů podle délky poskytnuté záruky:

Trvání záruky 2 roky - záruka výrobce

Vztahuje se na vozidla podléhající zákonné záruce, tj. vozidla u nichž doba od data registrace nepřesáhla dobu dvou let.
U těchto vozidel platí zákonná záruka výrobce počínající dnem první registrace vozidla, pro než tyto záruční podmínky společnosti PROFIAUTO neplatí.

Trvání záruky 1 rok - záruka PROFIAUTO

Vztahuje se na vozidla, u nichž doba od data první registrace do dne složení zálohy na koupi vozidla (zaplacení ceny vozu) zákazníkem nepřesáhla pěti let.
U těchto vozidel platí roční záruka na skryté vady společnosti PROFIAUTO počínající běžet ode dne předání vozidla zákazníkovi.
Při případném souběhu záruky výrobce vozidla a výše uvedené jednoroční lhůty záruky PROFIAUTO platí záruční podmínky výrobce.
V případě skončení záruky výrobce před vypršením lhůty jednoho roku od předání vozidla zákazníkovi platí, že do uvedené jednoroční lhůty pro smluvní záruku prodávajícího poskytuje společnost PROFIAUTO záruku na všechny skryté vady.

Trvání záruky 6 měsíců

Vztahuje se na vozidla, u nichž doba od data první registrace do dne složení zálohy na úhradu kupní ceny vozidla (zaplacení kupní ceny vozu) přesáhne 5 let.
U těchto vozidel platí po dobu šesti měsíců ode dne předání vozidla zákazníkovi záruka společnosti PROFIAUTO.

Garance PROFIAUTO nezahrnuje díly podléhající běžnému opotřebení a dále nezahrnuje odlučovače pevných částic včetně náplní.

 


 

Povinnosti kupujícího

Pro poskytnutí smluvní záruky musí kupující plnit následující povinnosti:

 • po dobu platnosti garance, provádět výlučně odborné opravy na své vlastní náklady, výrobcem předepsané nebo doporučené opravy, opravy po havárii, prohlídky a údržbu
 • neprovádět na tachometru zázahy nebo jiné změny
 • dodržovat pokyny výrobce k provozu motorového vozidla
 • oznámit prodávajícímu výskyt vady nejpozději následující pracovní den telefonicky, nebo na e-mail info@pauto.cz, vždy vadu popsat a vyčkat se započetím provádění opravy do stanoviska a případného pokynu prodávájícího ohledně způsobu, jakým se bude při likvidaci vady postupovat
 • zmírnit podle možností škocu a řídit se při tom pokyny prodávajícího, pokud to okolnosti umožňují, je kupující povinen obstarat si tyto pokyny před opravou
 • nechat provést opravu výlučně u prodávajícího
 • přistavit vozidlo k opravě v předem dohodnutý den po oznámení výskytu vady prodávajícímu
AUTO NA SPLÁTKY PRO KAŽDÉHOVyměňte staré za NOVÉ